Økonomistyring er ikke blot en forudsætning for din daglige ledelse af din virksomhed, men også et vigtigt redskab til planlægning af fremtidige handlinger.

Økonomistyringen har desuden mere specifikt til formål at sammenholde realiserede tal med tilsvarende budgetter og at forklare årsagen til eventuelle afvigelser. Det giver dig en realistisk baggrund for at planlægge fremtidige handlinger.

Som virksomhedsejer skal du også have overblik over, hvor din virksomhed er på vej hen og gøre dig tanker om, hvad du ønsker, at der skal ske de kommende år.

Talbiksen kan hjælpe dig med overvejelser om aktivitetsoptimering, at få lagt budget, der matcher og følge op på budgettet.

Det vil give dig det overblik, du har brug for.

Et likviditetsbudget giver overblikket over hvornår man har brug for likvide midler. Dvs. man kan få et overblik over om og hvornår der er brug for kapital f.eks. i form af en kassekredit.

Ring for tilbud.

344