Jeg hjæper dig med at udarbejde løn til virksomhedens medarbejdere og sørger for, at den afregnes rettidigt.

Talbiksen kan være din professionelle servicepartner, når det kommer til indberetning af offentlige skatter, feriepenge, sociale ydelser mm.

Omfanget af de lønopaver, jeg skal håndterer, aftales individuelt efter dine behov.
Når jeg står for dit lønarbejde:

  • I fællesskab sikre vi, at dine medarbejdere får deres løn til tiden.
  • Der afregnes pension for medarbejdere, der har pensionsordning.
  • Der holdes styr på dine ansattes afholdte ferie og fridage.
  • Hjælper med ansøgning af refusion ifm syge- og barselsfravær.
penge