Korrekt og professionel bogføringsassistance

Hos Talbiksen sørger jeg for, at bogføringen bliver udført korrekt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Talbiksen sætter en stor ære i at lette hverdagen i din virksomhed med bogføringsassistance og kan gennem en øget effektivitet i bogføring og økonomistyring hjælpe med at reducere omkostningerne i virksomheden.

Talbiksen tilbyder kunder ydelser på timebasis eller som en fast pris – det være sig om du skal have bogført eller bare har brug for et par ekstra øjne på din egen bogføring.
Hos Talbiksen vil jeg gerne af med papirerne. I dag får de fleste deres leverandørfakturaer som pdf pr. mail, så det er oplagt, at få lagt bilaget over i skyen med det samme. Små bilag kan man tage et foto af og ligge samme sted – der findes mange løsninger omkring dette i dag og Talbiksen er til for, at hjælpe vores kunder med den helt rigtige løsning for dem.

Der tilbydes bogføring og assistence indenfor følgende områder for selskaber og personligt ejede virksomheder:

  • Bogføring af kassebilag, købs- og salgs faktura – LÆS MERE
  • Debitor- og kreditorstyring – LÆS MERE
  • Betaling via netbanker
  • Afstemnings opgaver
  • Moms – LÆS MERE
væk med papirer

Hvad laver en bogholder?

I hovedtræk består opgaverne i at registrere virksomhedens indtægter og udgifter samt at holde styr på hvad virksomheden har til gode samt skylder væk.

Bogføring af virksomhedens indtægter består i at samle alle de informationer, som danner grundlag for udstedelse af en faktura.
Bogføring af virksomhedens udgifter, består i at registrere de bilag som vedrører det forbrug som virksomheden har haft for at drive den. Det er typisk køb af varer og tjenesteydelser samt udgifter til løn.
Bogføring af tilgodehavender og gæld sker som hovedregel automatisk, når der bogføres indtægter og udgifter.
Bogholderens opgave består her i at holde styr på, at kunderne indbetaler deres gæld til virksomheden, samt at virksomheden overholder sine forpligtelser over for leverandører og offentlige instanser.
Når vi laver bogføring, hjælper vi med at indtaste dine bilag, registrere ind- og udbetaling m.fl.
Bogføring består i registrering og summering af alle de økonomiske transaktioner, der relaterer sig til virksomhedens drift.
Afstemninger af bogføringsmaterialet består i sammenholdelse af de registrerede transaktioner med eksterne opgørelser; f.eks. bankkontoudtog, kreditorkontoudtog, lønsystem etc.
Afstemningsarbejdet sikrer at de informationer, som regnskabssystemet viser, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

JEG BOGFØRER DINE BILAG

men bogføringen er stadig dit ansvar…
Uanset hvem der står for bogføringen, er det virksomhedens ejer(ere), der er ansvarlig for bogføringen.

§ 6.I Bogføringsloven står der, at bogføringen og opbevaringen skal tilrettelægges, så regnskabsmaterialet ikke ødelægges, bortskaffes eller forvanskes, ligesom det skal sikres mod fejl og misbrug.
Det er altså virksomhedens ledelse eller ejer(e) der er ansvarlige for bogføringen. Og det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for, at bogføringen tilrettelægges forsvarligt og i overensstemmelse med god bogføringsskik.
Det betyder, at man selv er ansvarlig for sine indberetninger til Skat. Du skal derfor altid sikre dig, at bogføringen giver et retvisende billede af din virksomheds regnskab.

Du bør derfor altid som minimum tjekke, at de store nøgletal (omsætning, omkostningsgruppe totaler, balance mv.) er i nogenlunde overensstemmelse med din fornemmelse for, hvad de skulle være.
Ellers kan det betyde, at der mangler bilag, og at din bogføring derfor ikke er retvisende eller måske er mangelfuld.
Vi hjælper dig med at bogføre dine bilag, men det er kun dig, der kan vurdere, hvilke bilag der skal indgå i bogføringen, men vi hjælper dig hvis du er i tvivl.